Леща

Има три или четири вида, на един от които варивото е червено. Такава бе лещата, която се прииска на Исав – Бит. 25:34, и за един дял, от която той продаде първородството си. Лещата се споменава и в 2Цар. 17:28, 23:11, и Ез. 4:9. От това място в Езекил е явно, че във времена на оскъдност, правели хляб от леща смесена с ечемик, и др.т. Такъв хляб правят в Горен Египет и днес.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.