Левиатан (крокодил)

Пс. 74:14
Водното чудовище, описано в книгата на Йов 41гл. Това животно вероятно е крокодила, ужасът на Нил; както Веемот, в Йов 40гл., е речния кон на същата река. Крокодилът се среща в Нил, и други Азиатски и Африкански реки. В някои случаи, достига до тридесет крака на дължина; той е лаком и силен, и много бърз в плуването; напада хора и големи животни; уловен в силна мрежа, често обръща лодките на ловците; има най-големите уста от всички други хищни животни; движи и двете си челюсти еднакво, на горната има не по-малко от тридесет и шест, а на долната тридесет остри, но здрави и едри зъби; и е облечен с една ризница толкова здрава, че куршум не може да я пробие, освен под корема. Общите отличителни черти на Левиатана, до толкова съвпадат с отличителните черти на крокодила, че не остава място за съмнение, че той е същото животно. На няколко места в Св. Писание, Египетския цар се нарича Левиатан.

В Псалом 104:26, под думата Левиатан, в един по-широк смисъл, можем да разбираме всяко голямо морско животно.