Левий

I. Третият син на Яков и Лия, роден в Месопотамия; баща на трима синове, и на Йохаведа, Мойсеевата майка – Бит. 29:34; Из. 6:16-20. За участието му в умъртвяването на сихемците – Бит. 34гл., баща му в смъртния си час предвеща зло за потомството му – Бит. 49:5-7; но понеже те по-късно се прилепиха към Господа, Мойсей ги благослови – Из. 32:26-29; Вт. 33:8-11. Левиевото племе, според пророчеството на Яков, беше разпръснато между другите Израилеви племена; те не получиха дял в разпределянето на Ханаан, но някои градове в дяловете на други племена. Обаче, и това не бе за зло, защото Господ си избра това племе, да му служи в храма и да състави свещеническото съсловие, на което и подари големи привилегии над другите племена. Всичките десетъци, начатките на плодовете, и други приношения, принасяни в храма, както и някои части на пожертваните животни, принадлежаха на левитите. Виж Левити.

II. Апостол Матей, е наричан и Левий. Виж Матей и Юда III.