Левона

Съд. 21:19
Град на ефремците, близо до Сило, между Ветил и Сихем. Името му и местоположението му, са запазени от сегашното село Лъбан.