Лия

По-старата дъщеря на Лаван, и първата жена на Яков. Тя не забрави през живота си измамата, чрез която баща и я даде на Яков. Тя стана майка на седем деца, между които бяха Рувим (първородния син на Яков), и Юда (праотеца на първенствуващото племе между евреите), на царското коляно и на нашия Господ – Бит. 29:16-35, 30:1-21. За нея се предполага, че е умряла преди да се премести Якововото домородство в Египет – Бит. 49:31.