Лия

По-старата дъщеря на Лаван, и първата жена на Яков. Тя не забрави през живота си измамата, чрез която баща и я даде на Яков. Тя стана майка на седем деца, между които бяха Рувим (първородния син на Яков), и Юда (праотеца на първенствуващото племе между евреите), на царското коляно и на нашия Господ – Бит. 29:16-35, 30:1-21. За нея се предполага, че е умряла преди да се премести Якововото домородство в Египет – Бит. 49:31.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.