Лястовица

Добре познатата прелетна птица, която посещава и нашата страна – Пс. 84:3; Ис. 38:14; Ер. 8:7. Виж Жерав и Врабче.