Либертинци

Д.А. 6:9
Тази дума произлиза от латинската либертинус, която значи освободен или пуснат, т.е. един който е бил роб по рождение, или заробен в плен, и на когото са върнали свободата; или пък един роден от родители, които са били роби. “Синагогата на Либертинците”, беше обща с Киринейците и Александрийците, които и едните и другите бяха от Африкански произход; и затова се предполага от някои и за Либертинците, че са произхождали от някой Африкански град именуван Либертум. Много е вероятно, обаче, тази дума да обозначава евреи, пленени от римляните в бой, и заведени в Италия, и мнозина от които след освобождението си, като се върнали в Ерусалим, да са си направили и своя синагога, каквито са имали в Ерусалим и евреите от други градове. Либертинците и други евреи, първи подигнаха гонението против Стефан, което завърши с мъченическа смърт. Виж Съборище.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.