Лице

Същата еврейска дума значи и лице, и присъствие; и често се употребява, за да обозначи човека, вместо образа или присъствието му – Бит. 48:11; Из. 33:14; Ис. 63:9. Видях Бога “лице с лице”, значи възползувах се от неговото присъствие – Бит. 32:30; Чис. 14:14; Вт. 5:4, и видях едно разкритие на неговото естество, и на неговата благодат – 1Кор. 13:12.