Лида

На еврейски Лод – 1Лет. 8:12; Езд. 2:33, а на гръцки Диосполис, беше град девет мили на изток от Йопия, на пътя за Ерусалим. Тук Петър изцели Еней – Д.А. 9:33,34. Този град, е разрушен малко след Ерусалим, но скоро е възобновен, и става седалище на една прочута Еврейска школа; в него е основана и една християнска църква. Лида често се споменава, в историята на Кръстоносните походи. Тя е била разположена, на средата на широки и хубави поляни, почвата на които е много плодоносна. Сега тя е едно село, което се нарича Луд.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.