Лидия

Една жена от Тиатир, която живяла във Филипи, в Македония, и продавала морави платове. Тя не била еврейка по рождение, но приведена в Юдейството, и в служението на истинния Бог. Тя приела евангелието с радост, и след като се кръстила, с домът си, принудила Павел и сътрудниците му, да останат в къщата й до края на престоя им във Филипи – Д.А. 16:14,40. Виж Филипи.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.