Лигирий

Скъпоценен камък, който споявали в нагръдника на първосвещеника – Из. 28:19, 39:12. Казват, че е бил ален и много лъскав, и още жълтеникав и прозрачен. Смята се, че той е Яцинтът.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.