Ликаония

Малка област в Мала Азия, която имаше за предели на север Галатия, на изток Кападокия, на юг Киликия, и на запад Фригия и Писидия. Тя е направена Римска област от Август. Земята й, е равна и добра за пасбища, но не е плодородна. От градовете й, Икония, Листра, и Дервия, са споменати в Новия Завет – Д.А. 14:6. Ликаонското наречие, споменато в 11ст., се предполага, че е едно наречие от гръцки език, размесено със сирийски. Ликаония, сега съставя част от Турската област Карамания.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.