Ликия

Една област в югозападната част на Мала Азия, ограничена на запад от Кария, на изток от Памфилия, на север от Фригия, и на юг от Средиземно море. Страната е малко планинска, но не е пуста. От Ликийските градове, само Патра и Мира, са споменати в Новия Завет – Д.А. 21:1,2, 27:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.