Лин

I. Християнин от Рим, от когото ап. Павел поздравява Тимотей – 2Тим. 4:21.

II. Виж Жлеб.