Лисица

В Палестина е имало различни видове лисици, но всичките са приличали по образ и по навици на обикновената лисица. Лисицата е лукава и пакостлива – Ез. 13:4, Лк. 13:32. Тя обича гроздето, и прави големи пакости по лозята – П.П. 2:15. Всеки знае баснята за лисицата и киселото грозде. Лисиците си правят леговищата под земята – Лк. 9:58.