Лисий или Клавдий Лисий

Началник на Римската стража в Ерусалим, през последното посещение на Павел там. В достойното изпълнение на длъжността си, той няколко пъти избавил Павел от злобата на юдеите – Д.А. 21:27-40, 22 и 23гл.