Листра

Ликаонски град, близо до Дервия и Икония, и роден град на Тимотей. Павел и Варнава проповядваха евангелието тука, и понеже изцелиха един куц, хората почти ги обожествиха. Обаче, не се мина дълго време и биха Павел с камъни – Д.А. 14:6,21, 16:1; 2Тим. 3:11. На старото място на Листра, сега има едно село, което се нарича Латик.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.