Ливна

Град в западната част на Юда, не много далеч от Лахис, завоюван от хананейците, и определен от Исус Навин за свещениците – И.Н. 10:29,30, 15:42, 21:13; 1Лет. 6:57. Жителите му, се разбунтуваха против Йорам по Божие повеление, заради идолопоклонството му – 2Лет. 21:10. Той беше силно укрепено място, и под стените му Асирийската войска чудесно бе унищожена – 4Цар. 19:8,9,35.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.