Ло-давар

Място в Гадовото наследие, не далеч от Маханаим, на север от Явок, източно от Йордан – 2Цар. 9:4, 17:27. Тук живееше Махир Амонеца, който помогна на Давида, когато последния бягаше от Авесалом, и в чийто дом пребиваваше Мемфивостей, Йонатановия куц син, който седеше на Давидовата трапеза, и прие от Давид всичко, което принадлежеше на Саул и домът му. Някои вярват, че Ло-давар е същия Девир в И.Н. 13:26.