Ло-рухма (непомилвана)

Името на Осиевата дъщеря, наречена така, за да покаже, че Господ няма да помилва вече Израилевото царство – Ос. 1:6,8.