Ло-рухма (непомилвана)

Името на Осиевата дъщеря, наречена така, за да покаже, че Господ няма да помилва вече Израилевото царство – Ос. 1:6,8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.