Лог

Еврейска мярка за течности, която събирала около сто драма – Лев. 14:10,12,24.