Луций или Лукий

Някой си Киринеец – Д.А. 13:1, и един от проповедниците и учителите на Християнската църква в Антиохия, който може да е бил и роднина на ап. Павел – Рим. 16:21.