Луций или Лукий

Някой си Киринеец – Д.А. 13:1, и един от проповедниците и учителите на Християнската църква в Антиохия, който може да е бил и роднина на ап. Павел – Рим. 16:21.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.