Луд

Син на Сим – Бит. 10:22, и праотец на Лидианите в Мала Азия.