Лудими

1Лет.1:1
Мицраимови потомци – Бит. 10:13, които са обитавали в Африка, вероятно близо до Етиопия. Те са били прочути стрелци – Ис. 66:19, и са споменати като войници, заедно с етиопяните, ливийците, и тиряните – Ер. 46:9; Ез. 27:10, 30:5