Лука

Евангелистът, вероятно същия онзи Лука, когото ап. Павел нарича “възлюбения лекар” – Кол. 4:14. Лука е писателя на евангелието, което носи неговото име, и на Деяния на апостолите; той е бил приятел на ап. Павел, когото и придружавал през повечето пътешествия, разказани в последната книга. Ето защо в Д.А. 16:11, той пръв употребява множественото число в първо лице, и показва, че той придружавал Павел в Троада, и през първата му обиколка из Македония. След като стигнали във Филипи, те се разделили за известно време, но ги срещаме пак заедно във Филипи, когато Павел отплува за Ерусалим, и от тогава той постоянстваше да си сътрудничи с апостола, в пътуванията и страданията му, до първото му затваряне в Рим – Д.А. 17:1, 20:5,6, 1316, 2128гл.; Филимон 24ст.; 2Тим. 4:11. Личната му история, преди и след сътрудничеството му с Павел е неизвестна, или се основава на съмнителни предания. В собствените си писания, той не споменава нищо за себе си, но няма никакво съмнение, че по верността и познанията си, както и по лекарското си изкуство, той е бил много полезен на ранната църква, както и с това, че е оставил на Всемирната църква едно драгоценно наследие, писанията си.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.