Луна или Месец

Този владетел на нощта – Бит. 1:16, е един от главните свидетели в света за благостта, мъдростта и силата на Създателя – Пс. 8:3, и като приема всичката си светлина от слънцето, и я отразява върху всички наоколо, той е по един отличен начин образ на църквата Христова. В ясното небе на Изтока, месеца свети преимуществено бляскаво. Повечето древни народи, са обожавали месеца, или са го считали за едно женско божество, което наричали Артемида, Диана, Милита, Астарта, и др. Евреите, са били предупредени против този вид идолопоклонство – Вт. 4:19, 17:3, но пак изпаднали в него – 4Цар. 21:3; Ис. 65:11; Ер. 7:188:219:1344:17-25. Виж Лунатик и Новолуние.