Лунатик

Име произлизащо от латинската дума Луна, месец. С това име наричали някои хора, умствено или телесно болни, за които се вярвало, че се мъчат най-много през пълнолуние. Лудуване и падане на земята, се считаха като последствия на беснуемост, но понякога лудост и падане на земята, съществуваха и без беснуемост. Лунатиците не бяха винаги беснуеми, защото те се споменават отделно от тях – Мт. 4:24, 17:15. Виж Дявол и Бяс.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.