Лунички (полумесецообразни украшения)

Луничките, са били един вид украшения за шията, и са се носили и от жени – Ис. 3:18, и от мъже, даже и около вратовете на камилите – Съд. 8:21,26.