Луз

Старото име на една част от Ветил – Бит. 28:19; И.Н. 16:2, 18:13. Това име е дадено по-късно на един град, основан от един бежанец Ветилец – Съд. 1:26. Виж Ветил.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.