Луз

Старото име на една част от Ветил – Бит. 28:19; И.Н. 16:2, 18:13. Това име е дадено по-късно на един град, основан от един бежанец Ветилец – Съд. 1:26. Виж Ветил.