Лък

Едно оръжие, твърде много употребявано в старите времена, и за лов и за бой. Правели го от дърво, рог, или от стомана – Бит. 27:3; Пс. 18:34. Носели го в един вид калъф, когато не го употребявали – Ав. 3:9. Вениаминците, са били прочути с умението си в употребата на това оръжие – 1Лет. 12:2; 2Лет. 14:8, 17:17. Виж Оръжия. Изречението “неверен лък”, с който Израилевия народ се сравнява – Пс. 78:57; Ос. 7:16, значи един зле направен лък, който се отмята и не хвърля стрелата там където се мери. Употребяването на лъка в бой, е било за дълго време обичайно у евреите – Бит. 48:22. В 2Цар. 1:18, “Песента на лъкът”, значи плачът над Саул и Йонатан, който следва; и така се казва защото това оръжие се споменава в 22 стих.