Лъв

Всеизвестният и благороден цар на зверовете, за когото често се споменава в Св. Писание. Той понякога превишава осем крака на дължина, и четири на височина, и величествения и страховития му изглед, голямата му сила и пъргавост, и ужасяващото му рикание, правят от него страшилището на горите. Имаше много лъвове в Палестина, (виж Йордан), и евреите имаха седем различни названия за тях, за да различават различните им възрасти, и др.т. В текстът, пет от тези имена се срещат заедно в Йов 4:10,11. Виж и Наум 2:11,12. Псалмопевецът загатва за скришното нападение на лъва, когато причаква плячката си, за да се хвърли изведнъж върху нея, като говори за лукавия човек, “причаква скришно, като лъв в пещерата си…. навежда се, снишава се, за да паднат сиромасите в ноктите му”. Нека не забравяме също подвизите на Самсон и Давид – Съд. 14:5,6; 1Цар. 17:34-36, историята за непокорния пророк умъртвен от лъва – 3Цар. 13:28, и за Даниил, неповреден в ровът на лъвовете – Дан. 6гл.; и още сполучливият образ, по който се изобразява грижата на Господа за людете си, в Ис. 31:4.

“Лъвът, от Юдовото племе” – Отк. 5:5, е Исус Христос, който въстана от Юдовото племе, и коляното на Давид, и победи смъртта, светът и дявола.