Мааха

I. Град или област в Сирия – 1Лет. 19:6; близо до полите на Ермон и Гесур. Делът на Манасиевото племе отвъд Йордан, стигал до Мааха, както и до царството на Ог, Васанския цар – Вт. 3:13,14, но тя не е била подчинена на израилтяните – И.Н. 12:4-6, 13:13, освен през царуването на Давид, Соломон, и Еровоам II. Царят на Мааха, заедно с други сирийци, се съюзи с амонците в бой против Давид, но всичките бяха разбити и подчинени – 2Цар. 10:6-8,19.

II. Жена на Давид, и майка на Авесалом. Тя бе дъщеря на Талмай, Гесурския цар – 2Цар. 3:3.

III. Жена на Ровоам и майка на Авия, Юдови царе. Наречена е “дъщеря” на Авесалом – 3Цар. 15:2; 2Лет. 11:20-22, но в 2Лет 13:2, я наричат Михаия дъщеря на Уриил. Тя е упражнявала голямо влияние над членовете на царския дом, но бе отхвърлена, да не бъде царица от внука си Аса, поради идолослужението й – 2Лет. 15:16.

Шест други с това име са поменати, в Бит. 22:24; 3Цар. 2:39; 1Лет. 2:48, 7:16, 11:43, 27:16.