Маалон (болнав)

Син на Елимелех и Ноемин, и първият мъж на Рут, който умря в Моавската земя – Рут 1:2,5, 4:9,10.