Мадай

Третият син на Яфет, праотец на мидяните, и др. – Бит. 10:2.