Мадан

Син на Авраам и Хетура – Бит. 25:2. Вярва се, че той се е заселил в Арабия, близо до брат си Мадиам.