Мадиам

Четвъртият син на Авраам и Хетура – Бит. 25:2.