Мадмана

Град близо до Газа, който бе определен отначало за Юдовото племе, и след това за Симеоновото – И.Н. 15:31, 1Лет. 2:49.