Мадмен

Неизвестно място в Моавската земя – Ер. 48:2.