Мадмина

Град близо до Ерусалим, на който местоположението сега не се знае – Ис. 10:31.