Магедон

Град на Манасия в пределите на Исахар. Той бил столица на ханаанците, и те дълго време се задържали в него – И.Н. 12:21, 17:11; Съд. 1:27. Той е бил построен на югоизточния предел на Езраелското поле, близо до Кисон, и “водите на Магедон”, споменати в песента на Девора и Варак, може да обозначават Кисон – Съд. 5:19,21. През царуването на Соломон, Магедон е укрепен – 3Цар. 9:15. Тук умря цар Охозия, и цар Йосия бе поразен, умъртвен, и горчиво оплакан – 4Цар. 9:27, 23:29; Зах. 12:11. Един пътешественик – изследовател на древности мисли, че на мястото на Магедон, сега стои едно село на име Лейджун, което римляните наричали Леджио.