Магьосник

Един който прави магии. Тази дума е почти еднозначна с вълшебник, предвещател, или чародей. Магьосниците, са били едно съсловие хора, които са се занимавали с баяния и прорицания, и които поради дълбоките си познания и посредством някакви си обреди, са се хвалили, че могат да извикат духовете на умрелите от мрачните им жилища, и да ги принуждават да разкриват неща, непостижими за човешките сили. Те се опитвали още, да изгонват бесове посредством някои билки и баяния – Д.А 13:6,8. Често тогавашните учени хора, са злоупотребявали със знанието си и са мамили света, че уж могат да предсказват съдбините на хората от движенията и изгледът на планетите и звездите, и да церят болни чрез повтарянето някакви си думи, и др. На това съсловие е принадлежал Симон магьосника, който се споменава в Д.А. 8:9,11.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.