Маханаим (войнства)

Едно място, наречено така поради това, че Яков срещнал там едно войнство ангели, когато се връщал от Падам-арам – Бит. 32:1,2. То се намирало на север от Явок и близо до Фануил, и после станало Левитски град от Гадовото племе – И.Н. 21:38. То е било укрепен град, защото Исвостей живял там през краткото си царуване, а Давид намерил прибежище там, когато Авесалом въстанал срещу него – 2Цар. 2:8, 17:24,27.