Махер-шалал-хаш-база (тичай на корист, бързай на грабеж)

Името, което Исая даде на един от синовете си, и което предвещаваше бързата победа на асирийците над Сирия и Израил – Ис. 8:1-3.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.