Махер-шалал-хаш-база (тичай на корист, бързай на грабеж)

Името, което Исая даде на един от синовете си, и което предвещаваше бързата победа на асирийците над Сирия и Израил – Ис. 8:1-3.