Майка

Еврейската дума “майка”, понякога значи в Св. Писание баба3Цар. 15:10, или пра-бабаБит. 3:20. Майчината любов, често се употребява за пояснение в Св. Писание, както например в Ис. 49:15.