Маймуна

Едно животно, което външно прилича малко на човека. Соломон е донасял маймуни от Офир – 3Цар. 10:22; 2Лет. 9:21. На тях са се кланяли някога в Египет; и до днес те се обожават в някои страни на Индия, където един пътник описва един великолепен храм посветен на маймуните.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.