Махпелах

Нивата и пещерата, които купи Авраам за гробница на домът си. Сара първа бе погребана там – Бит. 23гл., а по-късно Авраам, Исаак, Ревека, Яков, Лия и др. – Бит. 49:30, 50:13. Виж Хеврон.