Мактес (котел)

Място вътре в Ерусалим или близо до него, където живеели търговци на сребро – Соф. 1:11. От значението на името e вероятно, Мактес да е бил долина. Иероним определя местоположението му в ниската част на града, където са съществували тържища (пазари) по времето на превземането на града от Тит.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.