Малх

Слугата, комуто Петър отсече дясното ухо и Христос чудесно го излекува, в Гетсимания – Йн. 18:10. Залавянето на Спасителя, веднага след две проявления на Неговата Божественост – Лк. 22:51; Йн. 18:6, показва слепотата и упорството на хората в греха.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.