Малх

Слугата, комуто Петър отсече дясното ухо и Христос чудесно го излекува, в Гетсимания – Йн. 18:10. Залавянето на Спасителя, веднага след две проявления на Неговата Божественост – Лк. 22:51; Йн. 18:6, показва слепотата и упорството на хората в греха.