Малта

Един скалист остров, шестдесет и две мили на юг от Сицилия, седемнадесет мили дълъг и девет широк, и който покрива близо сто четв. мили, и наброява 100,000 жители. В старо време го завладели финикийците, от които по-късно го превзели гърците от Сицилия. От гърците го превзели картагенците, а от тях пак римляните, които го владели по времето на ап. Павел. След много промени, Малта падна в ръцете на англичаните, които го владеят от 1800г. Названието “Заливът на Св. Павел”, сега дават на един малък ръкав на северната страна на острова, който много прилича на описанието в Д.А. 27гл. Тук Павел бе спасен от Бога, и от сухоземна и от морска опасност. Той престоя тук три месеца, и извърши много чудеса.