Мамон

Халдейска дума, която значи богатство. Нашия Спасител казва: ”Не можете да слугувате на Бога и на Мамона” – Мт. 6:24. Богатството, също е един идол на служащите му от цялото си сърце, както е Юпитер или Дияна, и никой идолослужител, няма да влезе в царство небесно. Той още ни учи, от примерът на неправедния домостроител, така да употребяваме богатството си, че да си спечелим приятели, между които и Бога – Съдията ни, за да приемем истинското богатство на небето – Лк. 16:9,11.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.